Pancasila

 

De PANCASILA is de in 1945 door Soekarno ontworpen Staatsfilosofie van Indonesia. De PANCASILA is de basis van de Indonesische grondwet.

De PANCASILA wordt in het Staatswapen gesymboliseerd door de mythische vogel Garuda (het rijdier van Visnu) die een wapenschild voor zijn borst heeft. Op dit wapenschild staan vijf tekens. Ieder teken symboliseert één van de vijf grondbeginselen van de PANCASILA. Elke vleugel van de Garuda heeft 17 veren. Daarbij komen nog 8 staartveren en 45 halsveren. Hiermee wordt de historische datum van de uitroeping van de Republiek aangeduid: 17-8-45.

Het motto onder het wapenschild luidt: BHINNEKA TUNGGAL IKA. Dit betekent: EENHEID IN VERSCHEIDENHEID.

De vijf grondbeginselen van de PANCASILA:

 1. De ster: het geloof in één God
  Dit symbool staat voor de erkenning van alle monothe´stische wereldgodsdiensten in Indonesia.
 2. De gesloten ketting: rechtvaardigheid, gelijkberechtiging, beschaving en menselijkheid
  Hiermee wordt het streven naar tolerantie en saamhorigheid uitgedrukt, evenals het streven naar gelijkheid tussen het Indonesische volk en alle andere volkeren en staten in de wereld. De beurtelings vierkante en ronde schakels staan voor man en vrouw.
 3. De waringinboom: de Eenheidstaat Indonesia
  Van alle burgers van Indonesia wordt verwacht dat men zich gelijkwaardig opstelt naar andere etnische groepen, ongeacht huidskleur of ras. Regionale en etnische belangen zijn ondergeschikt aan staatsbelangen. Het is een symbool voor het Nationaal bewustzijn, voor vaderlandsliefde en het streven naar nationale zelfstandigheid.
 4. De banteng: democratie geleid door wijsheid, overleg en vertegenwoordigers
  Deze buffelkop symboliseert de vertegenwoordiging van het volk in het hoogste staatsorgaan (volkssoevereiniteit).
 5. De rijsthalm en de katoentak: sociale rechtvaardigheid
  Deze symbolen verwijzen naar welvaart met betrekking tot voedsel en kleding. De natuurlijke rijkdommen van Indonesia dienen tot algemeen nut te worden aangewend.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, juli 2001