Alles over energieplaten en engelen

 

Onderstaande tekst is de originele versie van een artikel dat in maart 2000 verschenen is in het magazine Cosmos. Aan dit artikel is geen persoonlijk interview met CHAAS voorafgegaan, noch is deze tekst door CHAAS geverifieerd.

Alles over Energieplaten en Engelen

Op een goede dag wordt ons de vraag gesteld of we iets weten over energieplaten. Waarop we elkaar wat verbaasd aankijken, en met ons bedoel ik, Erik en Anita van Cosmos, Jan Lava, Gerard Heutink en mezelf. Al bij al krijgen we wat informatie doorgespeeld en die lijkt interessant genoeg te zijn om ons voor deze materie open te stellen. Er worden afspraken gemaakt en dan gaan we op weg naar Delft.

De tocht verloopt prima en we worden opgewacht door Rik en zijn vrouwtje Ans. Ze baten een alternatief winkeltje uit waar de gezelligheid je tegemoet komt. Daags voordien was er nog een tentoonstelling over Indianen en hun cultuur. Vele maskers hangen nog aan de muur en je waant je zowat terug in die tijd. We worden verder begeleid en komen uiteindelijk aan de plaats waar de energietafel staat. Alles is zeer gezellig ingericht; aan de muren hangen prachtige foto's, alles draait hier om positieve energie. Je voelt je dan ook direct rustig. We krijgen koffie, thee en gebak. Er wordt gezellig gekletst en dan komt CHAAS binnen.

Bij het eerste oogcontact lijkt hij een gewone man te zijn. Toch straalt hij iets uit. Dat iets wordt later tastbaar. We begroeten elkaar en ieder stelt zichzelf dan afzonderlijk voor, kwestie van het ijs wat te breken en te weten, wie dat wie is. Intussen wordt er gevraagd of iemand van ons de energietafel wil bekijken en onderzoeken. We mogen er zelf op gaan liggen. Met verbazing kijken we naar de tekeningen, die heeft CHAAS eind juli 1999 persoonlijk aangebracht en zijn energietekens. Deze tafel wordt voortaan dan ook bewaakt door engelen. Iedereen ervaart deze energie op een andere manier. Een paar personen voelen totaal niets. Het gaat dan ook van individu naar individu. CHAAS heeft dan wat uitleg gegeven.

Cosmos: Wie is CHAAS?
CHAAS: Ik ben CHAAS en ben geboren op 13 april 1954. Feitelijk ben ik een medium die in vol bewustzijn in contact staat met de Goddelijke dimensie om het gezamenlijk Universeel Plan in werking te stellen. Momenteel ben ik de eerste persoon die de Goddelijke Energie aan de aarde kan vastzetten Via mezelf kan je je aansluiten op deze energieën. Daardoor wordt de ontwikkeling van het bewustzijn versneld.

Cosmos: Wanneer wist je dat je uitverkoren was?
CHAAS: In 1983 ben ik in Indonesië benaderd door de Engel Michaël en de Engel Gabriël. Door hen en de Profeten ben ik ingewijd in het Goddelijk Plan voor de aarde.

Cosmos: Wat houdt dat Plan in?
CHAAS: Om het Goddelijk Plan in werking te stellen, is vanuit God, de oude/nieuwe energie in werking gesteld met het doel om nieuwe ervaringen te verkrijgen in de aardse kennis en en daarna de nieuwe ervaringen om te zetten in aards weten. \

Cosmos: Wat moet men zich daarbij voorstellen?
CHAAS: Om een zuiver beeld te krijgen en/of te ontvangen moet men in gedachten met God in contact treden. De basis van alles is dat de mensen bewust worden van positieve en negatieve energie.

Cosmos: Kan iedereen op dat niveau komen?
CHAAS: Iedereen kan zich laten inwijden, maar niet iedereen heeft het geluk zich te verbinden met de engelen en daarin verder te gaan. In ieder geval is zo een inwijding altijd goed, omdat de mensen het verschil leren tussen positief en negatief.

Cosmos: Wat is in feite een energieplaat?
CHAAS: Normaal noem ik dat een Engelenplaat, dit is een Goddelijke Licht-energie-geleider die alles reinigt. Op deze platen zijn de Goddelijke namen vermeld en de energie die nodig is om allerlei voorwerpen te zuiveren in energievorm.

Cosmos: Wat gebeurt er als je in aanraking komt met zo een Engelenplaat?
CHAAS: Als men deze Engelenplaat met de handen aanraakt, zal via deze Engelenplaat de Licht-energie het lichaam instromen. Hierdoor zal het mogelijk worden ons lichaam naar een hoger trillingsgetal te brengen.

Cosmos: Waar kan men het best zo een plaat neerleggen?
CHAAS: Indien men deze Goddelijke Energieplaat onder het bed of matras neerlegt, zal het onze verschillende lichamen zuiveren. De uitwerking van deze Engelen-Energieplaat gebeurt eerst op het mentale, emotionele en spirituele niveau en daarna op het fysieke niveau.

Cosmos: Hoe ervaart men deze trillingen?
CHAAS: Er kunnen zich allerlei kleine veranderingen voordoen, zoals: warmtewisselingen, een gevoel van moe zijn, het gevoel van een overladen maag, emotionele reacties, en andere. Deze zaken zijn van voorbijgaande aard, maar zeer belangrijk bij de zuivering. Doordat de hogere Licht-energie trillingen instroomt in het lichaam, krijgt men eventueel bovengenoemde lichamelijke reacties. De reden daarvan is dat de lagere trillingen worden afgestoten door de hogere. Daardoor gaan alle negatieve trillingen uit het lichaam en de geest. Deze energie wordt geactiveerd en geleid door de Engelen vanuit het Licht in opdracht van God zelf.

Cosmos: Kan iedereen zo een Energieplaat verkrijgen?
CHAAS: Iedereen is vrij zich zo'n energieplaat aan te schaffen. De Engelen regelen de energie die er voor die of die persoon nodig is. Elke plaat wordt automatisch op de nieuwe eigenaar geactiveerd wat voor hem of haar nodig is. Iedere Engelen-Energie-plaat is dan ook anders. Nooit zul je twee dezelfde aantreffen, want ze worden geactiveerd en beschreven in trance.

Cosmos: Uiteindelijk is je bedoeling dus ook om mensen te helpen. Heb je nog andere projecten?
CHAAS: Alles draait om positieve dingen, zo ook met de CHAAS Foundation in Indonesië. Op 13 oktober 1999 is te Jakarta de stichting opgericht. Het doel bestaat erin om de mensen verder te helpen aan het afbouwen van hun dorp, voedsel te verdelen onder de armen, de nodige verzorging kunnen bieden, betere huizen bouwen, douches installeren, nieuwe watervoorzieningen enz.... Het is allemaal teveel om op te noemen, toch is het zo dat alle gelden die binnenkomen, rechtstreeks doorgestort worden naar de Foundation, want daar is alles dringend nodig en zo worden de mensen daar ook verder geholpen. Alles verloopt volgens het Goddelijk Plan, daarvoor zijn er ook personen uitgekozen, één ervan is Eyang Gelung. Hijzelf heeft 40 jaar gewacht op deze energieën. Hij zal dan ook meehelpen aan de opbouw van de nieuwe Kosmische Regering, niettegenstaande hij reeds 100 jaar oud is.

Cosmos: Wat is het doel van de inwijdingen?
CHAAS: Het doel van de inwijdingen is dat de mensheid een ander Godsbeeld/Godsbesef krijgt. De eigenlijke betekenis van God. De mens is geschapen naar zijn of haar evenbeeld van God. God heeft de mens geschapen met een speciaal doel. Het doel van de schepping is, dat de mens naar perfectie moet evolueren via de aardse ervaringen door alle levens heen, net zolang totdat de mens een aartsengel wordt en de allesomvattende kennis heeft vergaard van en naar en vanuit God en één geworden is met God en vanuit God. Als men alle kennis vergaard heeft via de aardse ervaringen, kan men alle problemen oplossen en heeft niemand een probleem meer en kan men het geluk dat men zoekt zelf invullen.

Cosmos: Hoeveel inwijdingen zijn er en wat betekenen ze?
CHAAS: Momenteel zijn er vier inwijdingen, de vijfde volgt in het jaar 2000.

  • 1ste: Engelen-Energie, aansluitend op de 7de dimensie
  • 2de: Christus-Energie, aansluitend op de 13de dimensie
  • 3de: Regenboog-Energie, aansluitend op de 23ste / 24ste dimensie
  • 4de: Scheppende-Energie, aansluitend op de 25ste dimensie

Ieder die deze inwijdingen ondergaat via mezelf zal de kracht ontvangen vanuit de bovengenoemde dimensies. Het weten en/of de kennis wordt geactiveerd op het niveau van de persoon die deze inwijding ondergaat. Als men niet de energie van God ontvangt via de Engelen kan men nooit het doel vinden waarvoor men geschapen is.

Cosmos: Kan je wat uitleg geven over de Engelen-Energie?
CHAAS: Engelen-Energie heeft als doelstelling om de mens op aarde bij de kosmos te betrekken zodat er een ander beeld van God op aarde komt. Om de kracht van God te begrijpen, is onder andere de fase van onze spirituele gedachten en ervaringen van onze geest, de kosmische weg naar onze oerbron, wat we God kunnen noemen, nodig. We kunnen alleen de dingen begrijpen die we kunnen begrijpen. Het niveau waar we zitten bepaalt onze kennis/weten. Het weten wordt verkregen door ervaring. Dus om het geheim van God te kunnen begrijpen hebben we een lange weg nodig. De intelligentie die op dit moment op aarde is, is van dien aard dat de Engelen van God hopen dat we het nu misschien begrijpen.

Cosmos: Nu, in ieder geval heb ik je goed begrepen en dank je van harte voor dit gesprek.
CHAAS: Het is heel graag gedaan, en ik weet zeker dat we elkaar vlug zullen terug zien in België, want daar gaan drie inwijdingen door. Bij deze worden jullie dan ook uitgenodigd.

Cosmos: We zullen er zeker zijn. Tot weldra.

Linda

Plaats onbekend, maart 2000