Inwijdingen door chaas

 

Na ons gezellig interview met CHAAS sluiten we de dag heel positief af. De afspraak wordt vastgelegd in onze agenda en goedgeluimd vangen we de terugreis aan. Er wordt honderduit gepraat over de ervaringen van vandaag. Iedereen vertelt hoe hij/zij alles heeft ervaren. Unaniem zijn we het erover eens dat de energietafel, zonder de aanwezigheid van CHAAS, niet hetzelfde is, want alle kracht komt van hem uit.

Eén van ons was dan ook apart geroepen door CHAAS, want hij bespeurde bij haar de aanwezigheid van Maria en ook van de Engel Raphaël. Zij heeft een korte behandeling gehad van CHAAS met de bedoeling haar kanaal verder open te stellen om verder te evolueren. Na een korte meditatie is ze heel snel door de sferen gegaan tot ze voor de gouden poort stond. Daar werd ze opgewacht door de Engel Raphaël en Johannes en is met hen verder gegaan door elf poorten heen. Ze was omringd door het licht en heeft uit het gouden levensboek mogen lezen. Ze heeft daar de naam van het kind van het licht ontvangen.

Zo vlug als ze in de sferen was, zo vlug bevond ze zich opnieuw tussen ons. Wat CHAAS niet wist, was dat dit de bevestiging was van hetgeen iemand anders reeds tegen haar gezegd had. We zagen aan haar dat ze veel moois gezien had en op die korte tijd ook wijzer was geworden. Door haar rijpte bij ons de gedachte om ook een paar van ons te laten inwijden. Vol verlangen keek elk van ons uit naar die dag want ieder wist dat dit speciaal zou worden.

Intussen is ieder druk in de weer en bereidt ieder zich voor. Eindelijk breekt de dag aan, en de samenkomst heeft plaats in de gebouwen van "Cosmos". Er hangt een gezellige sfeer en er zijn tamelijk wat mensen komen opdagen. Het Cosmos-team staat klaar om iedereen te begeleiden. Filmapparatuur ligt klaar en er is ook een bandstemmer uit Nederland aanwezig. Nadien volgt een demonstratie van deze materie. CHAAS, Rik en Ans komen binnen en het ontvangst is heel verwarmend en spontaan. Als één grote familie zaten we rond de tafel gezellig te eten, het leek een tafereel uit de bijbel: "Jezus en de twaalf apostelen". Nadat de innerlijke mens versterkt was, zijn er een paar de keuken ingedoken om de taken van onze gastvrouw wat te verlichten.

Intussen maakt CHAAS zich klaar om aan de inwijdingen te beginnen. Je merkt dat hij meteen in diepe trance is en dat al zijn handelingen geleid worden. Het geroezemoes stopt en iedereen kijkt aandachtig naar het tafereel dat zich voor hun ogen afspeelt. Ieder zit gevangen in een soort lichtbundel en elk voelt de positieve energie die door de ruimte stroomt, het helemaal vult en veel warmte geeft. Net alsof je terugkeert naar de moederschoot.

Eén van ons wordt vriendelijk uitgenodigd om plaats te nemen in het midden van het vertrek. CHAAS heeft een stapel papieren naast zich liggen met engelentekens en concentreert zich op de Almacht. Onze collega zit direct in meditatie en je kan zien hoe alles zich ontspant. Er komt een glimlach rond haar lippen, waardoor we weten dat ze mooie dingen ziet. Intussen is CHAAS druk bezig met de inwijding, ze wordt van hoofd tot de tenen behandeld. Hij wacht steeds een tijdje, staart opzij of naar boven en krijgt steeds bevestiging, want hij knikt dan met het hoofd alsof hij "dank U wel" zegt. Hij is lange tijd bezig rond het hart-chakra en de schouderbladen. Hij zegt woorden die voor ons onverstaanbaar zijn, maar blijkbaar wordt dit alles goed begrepen door onze collega, want ze bevestigt ieder woord. Rond CHAAS bemerk je een warme uitstraling en onze collega wordt daar ook ingestraald. Hij bemerkt blokkades en neemt ze weg. Daarbij steeds zinnen prevelend die we niet begrijpen. Rond de schouderbladen blijft hij hangen en op een bepaald moment lijkt het alsof hij kracht in haar blaast, waarop onze collega blijkbaar reageert. Haar aura-veld wordt nagekeken en onmiddellijk hersteld. Hij bemerkt rug- en nekpijnen. Alles wordt opnieuw in evenwicht gebracht.

Onze collega laat alles spontaan over haar heen gaan en enkel aan de bewegingen van haar hand bemerk je dat ze bewust is. Ze is nu volledig ontspannen en CHAAS voert haar nu naar de zevende dimensie. Ze wordt begeleid door de Engelen Gabriël en Azaël. Eenmaal in de dimensie krijgt ze in gedachten een gouden ring en staf, waarop ze die staf doorgeeft en plots draait ze haar hoofd in onze richting, stamelt een paar woorden, kijkt ons aan en draait haar hoofd opnieuw weg van ons. Nadien bleek ze zich daar niets meer van te herinneren.

CHAAS werkt het verdere programma af en we zien hoe ze volledig ontspannen terug tot de werkelijkheid komt. Ze wordt gezalfd en weet wat de boodschap is. De energie komt vrij en stroomt haar lichaam binnen. Er komt voor haar een oplossing tegen eind januari. Haar gevoel is nog aards en daar zal ze verder aan werken. Veranderingen zijn op komst en ze zal weten dat ze hard moet zijn tegen diegenen die hard zijn, en zacht tegen diegenen die zacht zijn. Daar zal ze een onderscheid in maken.

We zien hoe onze collega in ons midden terugkeert en eventjes wat tijd nodig heeft om aan het aardse gewoon te worden. Ze wil iets zeggen, maar het lijkt haar stem niet te zijn. Dus eventjes wachten tot ze opnieuw zichzelf geworden is. Nadien voelt ze zich helemaal ontspannen en is de pijn verdwenen. Ze is blij dat ze de inwijding heeft gedaan; ze voelt dat de druk weg is en kijkt met nieuwe moed naar de toekomst. Voor ons was het een aparte ervaring en nog een paar van ons hebben een inwijding ondergaan.

Gedurende de daaropvolgende weken bemerken we het positieve van de inwijding en zijn we het er allen over eens dat we de tweede inwijding ook zullen doen. De plaats moeten we nog uitzoeken. Alhoewel het geen rol speelt waar het gebeurt, zolang CHAAS maar aanwezig is en ons allen verwarmt met zijn uitstraling. Het zal misschien een goede stap vooruit zijn in het nieuwe jaar dat nog voor vele verrassingen zal zorgen.

Linda

Plaats onbekend, 2000