Inwijdingen in de christusenergie: nog een ervaring

 

In een vorige uitgave van dit maandblad hebben jullie lezers, al dan niet, kunnen meegenieten van de ervaringen omtrent energietafels en inwijdingen. Door de positieve reacties op het verhaal, waarvoor mijn oprechte dank aan de lezers, is het gelukt om een groep van twaalf mensen samen te stellen, die elk op zich echt apart zijn, maar toch samenhangen, want eenieder betracht hetzelfde: loskomen van nare ervaringen, inzichten krijgen, liefde ontvangen en geven. Pijn en smart verwerken en nieuwe doelen creëren, maar vooral zichzelf mogen zijn. Het maakt niet uit wat je gelooft, en toch was dat geloof heel sterk aanwezig. Niet alle geloof hoeft bewezen te worden. Of toch wel? In ieder geval, het was heel fijn en daarom laat ik jullie er ook mee van genieten. Na de vorige inwijding, die enorm verrijkend was, is het idee ontstaan om ermee verder te gaan en zoveel mogelijk mensen te bereiken, wat dan ook gelukt is. Na wat gepraat met CHAAS hebben we een datum afgesproken voor de nieuwe inwijdingen. Door de vele reacties waren we verplicht om groepen samen te stellen zodat iedereen al de inwijdingen kon doen.

De samenkomst was bij mij thuis en zoals afgesproken kwam CHAAS daar rond de middag aan. Na de lange tocht moest hij nodig een "kosmisch" plasje doen. En nadien werd de innerlijke mens versterkt. Vol verbazing keek ik naar CHAAS, want al wat hij verlangt is een fles water, een kop koffie en een sneetje kaas. Wij stonden hier met een vol bord voor onze neus en ik voelde me wat onzeker. CHAAS stelde me gerust en vertelde dat hij zijn voeding uit de sferen haalt. Uit ervaring wist ik reeds dat CHAAS aangesloten is op die sferen en stelde verder geen vragen meer. We praatten heel gemoedelijk en weldra ging de deurbel over en begonnen de mensen binnen te komen. CHAAS maakte zich klaar, zuiverde de ruimte en nodigde de mensen uit bij hem te komen. Intussen was de woonkamer goed volgelopen en keek iedereen vol verbazing naar wat zich voor hun ogen afspeelde. Iedereen was voorzien van spijs en drank. Alles was echt rustig, niets dat ook maar storend kon werken, zelfs de telefoon die anders voortdurend rinkelt, ging niet over. Het leek of de tijd stilstond en we telkens opnieuw met iets onbeschrijfelijks moois werden geconfronteerd. Er was wat geroezemoes, toch bemerkte je een band tussen al die mensen, barrières werden doorbroken en in feite zaten we allen samen als één grote familie. Twaalf personen stonden klaar om de inwijding te ondergaan, en wij keken stilletjes toe.

Ieder persoon heeft de inwijding anders ondervonden, één was zo gevoelig, dat de tranen langs haar wangen liepen. Ze werd door CHAAS verder geholpen, blokkades vielen weg, en dat zag je ook, want ze ontspande zich helemaal. Het leek net of ze geen enkel beentje in haar lichaam had, toch bleef ze rechtop staan. Haar gezicht werd alsmaar helderder, daaruit kon je opmaken dat ze vele mooie dingen zag. Haar stille verdriet werd weggenomen naarmate ze hoger en hoger ging door de sferen heen, door de Gouden Poort om uiteindelijk tegen de levensboom te mogen leunen. Haar engelen traden haar tegemoet en overhandigden haar de gouden staf, ze gaven haar kracht, liefde, moed. Ze mocht haar wens uiten, die werd dan ook vervuld. Het werd haar gegund om ook afscheid te nemen van dierbaren, waar ze nooit geen kans toe kreeg. Intussen ging CHAAS verder met het zuiveren van haar aura. Alles werd terug in balans gebracht en na een tijdje was ze terug onder ons. Ze voelde zich opgelucht en veel lichter, ze zei wonderbare dingen gezien te hebben en nu te weten hoe ze haar problemen kan oplossen. We waren blij voor haar, intussen gingen de inwijdingen verder.

Nadien vertelde iedereen aan elkaar hoe ze het ervaren hadden. Een ding hadden ze gemeen, iedereen voelde zich herboren, rustig, vredig en toch krachtig. Na al de inwijdingen, dronk CHAAS zijn water op, en nodigde ons allen uit een cirkel te vormen, we namen elkaars handen vast. CHAAS vroeg ons om in gedachten terug te gaan naar het ogenblik dat hier op volle zee, bij het buitenvaren van de haven, een schip vergaan was. Velen mensen zijn toen omgekomen. We concentreerden ons allen heel sterk en intussen hielpen we om de overledenen die nog niet in het Licht waren, daarheen te sturen. Dit was het samenbundelen van positieve energie met enorm veel liefde, die we doorgestuurd hebben. Beelden hebben we gezien, velen zijn naar het Licht gegaan, en we hebben bedankt voor het mooie dat we mochten aanschouwen. Een enorme warmte heeft zich eigen gemaakt van ons lichaam en we ervoeren het als zeer aangenaam. Ieder op zich was emotioneel, want het was zo mooi dit alles te mogen meemaken, dat je het gewoon niet onder woorden kan brengen. Wel was iedereen gelukkig dat ze het hadden ervaren. Sommigen zaten met pijnen die reeds een tijdje aansleepten, nu gingen ze weg zonder. Voor iedereen was er verlichting gekomen. En ieder wist dat zijn/haar probleem opgelost zou worden. Iedereen heeft nieuwe krachten en nieuwe moed, voor elk was een tijd opgesteld dat alles goed wordt. Het enige dat we moesten leren is, wat is positief en wat negatief. Want wat positief lijkt kan negatief zijn en andersom. Dit zal elk voor zich de komende tijd ondervinden. Uit eigen ervaring weet ik dat je er enkel maar sterker door wordt. Na het afsluiten van dit alles was iedereen het erover eens dat ze elk op zich de volgende inwijdingen ook zullen doen.

Een bijzondere boodschap was deze, vele van de mensen die de eerste en tweede inwijding gekregen hebben, zullen contacten leggen met Maria, de engelen Raphaël, Gabriël, Michaël, Azaël, zullen ten allen tijden verlichting brengen, iedere bede zal aanhoord worden en oplossingen zullen doorgegeven worden. Aan ons om goed te luisteren. Toch zal er maar één uitverkorene zijn die de boodschap voor de mensheid, gezonden door Maria, zal begrijpen en het ook kenbaar zal maken. Hij/zij maakt dan ook deel uit van het Goddelijke plan. Die persoon kan nu reeds deel uitmaken van de groep, maar kan er ook nog bijkomen. De tijd zal uitmaken wie dat zal zijn, wel weten we, wie het ook moge zijn, hij/zij heeft een belangrijke taak te volbrengen die heel zwaar zal doorwegen.

Nadat iedereen was weggegaan, of toch bijna iedereen, had CHAAS ons nog iets te tonen. Met ons vieren zijn we naar een plaats getrokken ergens aan het water, CHAAS heeft daar onverstaanbare woorden gesproken, en zijn armen wijd uitgespreid, net alsof hij alles kon omvatten. De wind waaide door zijn lange haren, hij was zoals hij daar stond een toonbeeld van enorme kracht en terwijl hij daar zo stond, zagen we de hemel opengaan en was CHAAS gehuld in een enorme witte straal van licht. Het was enorm sterk, maar ook zo intens, dat niettegenstaande de kille wind, we allen heel warm werden. Hier mochten we getuige zijn van iets heel bijzonders. En CHAAS die is enorm bijzonder aan U om dit te ondervinden.

We zijn langzaam teruggegaan naar huis, enorm gesterkt in ons geloof en veel zekerder dan ooit. Met heel veel liefde heb ik afscheid genomen van CHAAS,en ben ik dankbaar dat hij mijn pad gekruist heeft. In de toekomst volgen nog meer inwijdingen, die we dan opnieuw met jullie zullen delen. Reacties zijn steeds welkom, onze adressen zijn bekend op de redactie. Met dank aan allen die deelgenomen hebben, en die daardoor meer inzichten zullen krijgen, en opnieuw op hun beurt andere mensen op een positieve manier zullen verder helpen, één ding goed wetende dat ware, zuivere, oprechte liefde alles overwint. Zoveel is zeker en dat hoeft niet meer bewezen te worden.

Linda

Plaats onbekend, 2000