Opname van ego tot 'ik ben'

 

Zoals het vroeger was

De inhoud van deze tekst betreft zijdelingse informatie. Dit is de informatie zoals het vroeger was. Zie voor de nieuwste informatie over dit onderwerp de updates van dit document.

De opname van ego tot 'ik ben' is een groeiproces dat enige tijd in beslag neemt om te voltooien. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het geen gebeurtenis die zomaar ineens of snel plaats vindt.

Wij 'sterrenmensen' en lichtwerkers zijn prachtige zielen, die leven in een lichamelijk omhulsel van tastbaar vlees. Wij zijn niet het lichaam, maar wij zijn de ziel binnenin dat lichaam. De ziel is de essentie van het fysieke/lichamelijke omhulsel, en is daarom wat Boven betreft ook tastbaar. Dus moeten we begrijpen dat, als Zij zeggen dat ons fysiek iets zal overkomen, dit betekent dat dit eerst zal gebeuren op zielenniveau. De gebeurtenis zal pas veel later het lichaam van vlees/het omhulsel overkomen.

Bewustzijnsniveaus

Er zijn binnen elk wezen vier basis-bewustzijnsniveaus:

De 'ik ben'-aanwezigheid is ons hogere zelf, of wat we ook zijn op een engelen-niveau, ons Allah/GOD zelf. Toen de geliefde Goddelijke kracht vanuit Zichzelf de engelen uitzond, zond Hij Goddelijke vonken uit, welke hologrammen zijn met facetten van hemzelf. Deze geaspecteerde hologrammen zijn een spiegelbeeld van de Goddelijke kracht en zijn de 'ik ben'-aanwezigheid van elk van ons.

Miljoenen jaren geleden werd aan het 'ik ben' het privilege toegestaan om een ouder*  te worden voor een zielen-entiteit die, als deze ziel voldoende evolueert, het recht heeft te versmelten/één te worden met de 'ik ben'-aanwezigheid, zonder zijn identiteit te verliezen (zielenniveau).

Het bewustzijn van het persoonlijkheidsniveau is weer een lager niveau. Dit is het niveau waarop we de dingen die gebeuren gewaar worden/bewust zijn (zoals jij je ervan bewust bent dat jij nu de inhoud van deze tekst leest). Dit is het niveau dat het ego moet besturen zodat we niet in moeilijkheden komen.

Het elementaire lichaam is een automatisch bewustzijn, dat ons omhulsel/lichaam bestuurt.

Laat ons nu, met deze informatie in het hart en in het verstand, de 'opname' bespreken. Om de verschillende bewustzijnsniveaus uit te leggen, zullen we de termen 'ik ben', de 'ziel' en de 'persoonlijkheid' gebruiken.

Als de persoonlijkheid geestelijk begint te ontwaken in de derde dimensie, begint het 'ik ben' aan een serie inwijdingen, die het in staat stellen om zijn bewustzijn te ontwikkelen en sneller te trillen, zodat het terugkeert naar hogere niveaus of dimensies.

Ook de ziel voltooit inwijdingen. Wanneer deze inwijdingen zijn volbracht en wanneer de ziel voelt dat het de persoonlijkheid kan worden toevertrouwd om het ego te besturen en dit niet de leiding laat overnemen, dan projecteert de ziel zichzelf astraal uit het lichaam en werkt in de hogere dimensies (...de ziel en de persoonlijkheid kunnen zich astraal los van elkaar projecteren, als zij dit willen...). Dat de ziel gedurende deze periode uit het lichamelijk omhulsel gaat, is wat de mensen beschouwen als de opname, maar het is een proces dat tijd in beslag neemt (...strenge meditatie gericht aan de Schepper...).

Uitleg betreft het geval van een belichaamde meester. Aan het einde van een bepaalde periode worden de persoonlijkheid, de ziel en de 'ik ben'-aanwezigheid één (...Christus zei: "Ik en mijn Vader zijn één."...). De ziel op zich bestaat dan niet als een apart niveau, maar is één met het 'ik ben'. De persoonlijkheid is zich nu bewust van de nieuwe identiteit en is in staat om de naam van de 'ik ben'-aanwezigheid te gebruiken alsof het zijn eigen naam was, omdat de drie niveaus nu één zijn.

Met bovengenoemde in gedachten moeten we eraan denken dat, nu het lichaam van vlees en bloed bestuurd wordt door het lichtlichaam van de 'ik ben'-aanwezigheid, dit in staat is om meer volledig te kunnen groeien. Het is volkomen schoon en in staat om veel sneller te trillen. Deze trillingen worden steeds hoger, zodat het lichaam van vlees en bloed na jaren van strenge meditatie (...meditatie gericht aan de Schepper/het LICHT...) en geestelijke groei, terugkeert naar zijn glorie van een jeugdig uiterlijk.

De belichaamde meester kan dan over water lopen, alles manifesteren wat hij maar wil, leviteren, zich dematerialiseren en vele andere dingen die nodig zijn voor de missie vanuit het Goddelijke licht. Als de tijd er rijp voor is, is het fysieke lichaam (dat nu zeer snel trilt) in staat zich te dematerialiseren, te veranderen in energie en terug te keren naar de hogere sferen.

Wanneer een ziel een opgevaren meester wordt, of een belichaamde meester, dan is deze ziel versmolten of één geworden met zijn 'ik ben' en heeft hij zijn lichtlichaam aangetrokken. Hoewel hij nog steeds in zijn fysieke omhulsel van vlees verkeert, zijn beide lichamen, de een op de ander, op elkaar geplaatst. De manier om dit te kunnen zien is door te kijken naar zijn chakra's. Iedere persoon, die een Lichtlichaam om zich heen heeft en die is opgestegen, heeft nu dertien chakra's, niet langer zeven. Want het 'ik ben' heeft dertien chakra's in plaats van zeven, wat gebruikelijk is voor de meeste mensen.

Het doel van meditatie is bijgevolg, om de mens het aspect van het ego te doen beseffen en de lagere aard onder zijn beheer te brengen. Dit is de onmiddellijke doelstelling voor de gemiddelde mens.

Om door meditatie zichzelf zo te verhogen in trilling, dat als het ware vanzelf het inzicht doorbreekt. Dat het denken zijn eigen energie zo verfijnt, dat het intu´tie wordt.

Meestal moet daarvoor een enorme weerstand overwonnen worden. Wanneer we de moed hebben om elke dag te mediteren en de Goddelijke vlam te laten rijpen in ons en als we er van uitgaan en ook begrijpen, dat we alles weten omdat we het zijn, dan kunnen we die blokkades doorbreken.

Kennis = informatie = energie

Light unto darkness
Spirit unto flesh
Heaven unto earth
One for all, all for one

*) In het enochiaans of in de engelentaal is het woord voor de term ouder K▄HL, dit wordt uitgesproken als 'koel' en betekent vader/moeder.

Bijgewerkt op 30-01-2002

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 1 januari 1998