Opname van ego tot 'ik ben' - update 1

 

De vijf puntige ster i

GEEST/RATIO

Geest = Bewustzijn/Ratio. De geest is gevangen in het menselijk lichaam en wordt gedwongen het pad van het leven op aarde te volgen en haar ervaringen om te zetten in kennis. De tijd is nu aangebroken voor de mensheid, om in deze bijzondere tijd waarin de aarde zich bevindt, de essentie van zijn innerlijk - namelijk zijn geest (energie/atoom) - te gaan verkennen.

De vraag van veel mensen is: hoe doen we dit; eenvoudig gezegd: vier-dimensionaal denken in de drie-dimensionale wereld. Om dit te begrijpen, moeten wij onszelf gaan onderzoeken, namelijk de weg van ons innerlijk leven, onze gedachtenstromingen, gevoelsstromingen, indrukken, enz. Om alles goed te kunnen begrijpen, moeten we alle stadia goed doorlopen en ook ons lichaam en innerlijk goed kunnen begrijpen, waardoor wij het "zeker-weten" kunnen vergaren.

De geest/bewustzijn/ratio krijgt de informatie o.a. van de ziel/engel/heilige geest en verder van de lichtmeesters/engelen en via zes positieve en zeven negatieve kanalen. De geest/bewustzijn/ratio krijgt zeer veel informatie. Om alles goed van elkaar te kunnen onderscheiden, moet de mens zijn gedachten en/of emotie op nul kunnen zetten (peace of mind).

De snelste methode om het bovenstaande te kunnen begrijpen, is elke dag een half uur op een speciale manier, gericht aan GOD, te mediteren. Verder moeten wij leren abstract te denken en moeten wij nieuwe vormen in onze gedachten leren waarnemen om deze te kunnen transformeren vanuit de 4e dimensie (van waaruit het bij ons binnenkomt) naar onze taal van de 3e dimensie.

De mens ontvangt energie en zendt deze vervolgens uit; dat wat wij ontvangen, zenden wij ook uit. In de nabije toekomst kan de mens zijn gedachten controleren, na controle zendt hij deze weer uit. Als de mens de Goddelijke (zuivere) informatie bewust kan ontvangen, kan hij deze informatie ook uitzenden en/of in de materie omzetten.

Als de mens dit in vol bewustzijn kan doen, dan kan het Goddelijk plan op aarde vorm krijgen. Het geluk waarnaar de mens door de eeuwen heen heeft gezocht, heeft hij dan gevonden. Als wij onze gedachten kunnen controleren en als wij weten uit welke bron zij afkomstig zijn en onze gedachten kunnen onderscheiden, dan weten wij een klein beetje wat GOD is.

Dan weten wij ook het doel van de schepping. Als de mens zich niet verdiept in het scheppingsverhaal en het doel van het scheppingsverhaal, dan weet hij ook niet wat hij moet zoeken of kan verwachten. Velen onder ons zoeken, maar weten niet waarnaar zij zoeken.

ZIEL

Ziel = Gevoel vanuit het hart. De ziel is een kopie van de geest.

Wat kun je met de ziel doen en/of wat kan de ziel met jou doen? De ziel is een astraal voertuig (een kopie van jezelf), dat astraal kan reizen in opdracht van de geest / ratio en/of in opdracht van de onzichtbare wet van het karma. Met andere woorden, als je via het denken (geest/ratio) een probleem probeert op te lossen, dan gaat dit gepaard met innerlijke communicatie. Als de geest (bewustzijn/ratio) hiervoor niet de nodige kennis/het nodige weten in zijn bewustzijn heeft, dan krijgt de ziel de opdracht deze kennis in de kosmos te vergaren. De ziel reist dan naar die sfeer of dimensie waar deze kennis - op jouw niveau - aanwezig is. De ziel (die eruit ziet als een kopie van jezelf) onderhandelt vervolgens met deze lichtmeesters, engelen of hiërarchie, die de gevraagde kennis of vereiste situatie gaan activeren. De ziel slaat deze kennis op, daalt weer af naar de aarde en komt terug in jouw lichaam. Tenslotte slaat hij/zij deze kennis om in gevoel. De geest/mens laat zich altijd door gevoel leiden. Wanneer de geest/mens de informatie reeds bezit, dan brengt de ziel de informatie naar het bewustzijn over via de gedachten.

Het doel van ieder mens op aarde is het pad van het leven/leren te volgen op weg naar alwetendheid door ervaringen in elk leven dat hij heeft geleid. De plicht van ieder mens op aarde is GOD te zoeken voor de innerlijke leiding naar deze alwetendheid. Wanneer de mens niet zoekt, wordt de wet van het karma uitgevoerd en ondervindt de mens tegenslagen. De wet van het karma activeert een situatie, die tot doel heeft via tegenslagen kennis te vergaren. In dit geval geeft de geest/mens de ziel opdracht informatie in te winnen voor hetgeen hij van plan is. In dit geval zal de ziel verkeerde informatie voor die mens verkrijgen (de mens heeft hier zelf omgevraagd). De ziel kijkt niet naar de situatie, deze doet alleen wat de geest/mens vraagt.

ENGEL

Engel = Gevoel vanuit het hart en/of gedachten vanuit het hoger bewustzijn. De eerste keer dat de mens is geschapen door GOD, is ook jouw engel geschapen. Het doel van de schepping is dat de mens één wordt met zijn engel, want dan is hij/zij een aartsengel en/of mede-schepper. Men is dan altijd in zijn hoger bewustzijn en zijn gedachten komen dan rechtstreeks vanuit GOD.

Verder is de engel verantwoordelijk voor dat wat hij heeft afgesproken volgens de wet van GOD en de wet van het karma. Hij stuurt jouw gevoel en gedachten daar waar het nodig is. De engel is ook jouw beschermengel; hij grijpt in wanneer het nodig is. De mens/geest moet hiermee contact krijgen via het innerlijke pad. Alle zuivere engelen kunnen één worden met de engel in ieder mens om bepaalde boodschappen door te geven.

Als de mens/geest GOD niet zoekt, wordt de wet van het karma aanscherpt. De mensen/geesten die verkeerde beslissingen nemen krijgen o.a. ook hun gevoel via de engel (het gevoel vanuit het hart en/of gedachten vanuit het hoger bewustzijn). De reden hiervoor is, dat men pas gaat nadenken als men iets overkomt en/of als men in een verkeerde situatie komt te zitten. Men moet niet vergeten dat de engel altijd pogingen doet bij de mens door te dringen, maar er zijn meer entiteiten/kanalen die de mens/geest proberen te bereiken via gevoel en gedachten. De mens/geest moet te allen tijde contact opnemen met zijn hoger bewustzijn/engel. De manier om dit te doen is o.a. door te mediteren, rechtstreeks naar en tot GOD.

De engel kan kosmisch reizen en informatie vergaren/ontvangen en zenden.

HEILIGE GEEST

Heilige geest = Gevoel vanuit het hart en/of gedachten vanuit het hoger bewustzijn. De heilige geest is één stukje GOD in ons (Shaddai El Chai). De hielige geest geeft de Goddelijke instructie en plannen door aan de engel in ons. Als alle 5 punten één geworden zijn, kan GOD in ons afdalen. Dan heb je totale verlichting.  De heilige geest is een direct kanaal naar en vanuit GOD. De heilige geest geeft zijn instructies door middel van gevoel en gedachten via het hart. De heilige geest kan kosmisch reizen en informatie vergaren / ontvangen en zenden. De heilige geest staat direct in verbinding met GOD. Hij komt alleen in actie als men GOD zoekt.

ONDERBEWUSTZIJN

Het onderbewustzijn is een engel, die alles opschrijft en alles controleert (videoband) van ons leven. Men moet niet vergeten, dat alle daden en gedachten opgenomen worden via deze engel, hetgeen wij onderbewustzijn noemen.

Als de mens sterft, verlaat de geest/ratio het lichaam. Daarna blijft de geest vijf tot zeven dagen naast zijn lichaam staan en blijft daarmee verbonden via de navelstreng. Na vijf tot zeven dagen wordt de navelstreng verbroken / losgemaakt en kan de geest zich vrij bewegen. Na 40 dagen komen de engelen de geest halen, maar als hij niet met deze engelen mee wil naar het eerste hemelgebied, dan mag de geest op aarde blijven (alles is gebaseerd op de "vrije wil"). Als de geest besluit mee te gaan met deze engelen, dan gaat hij naar het eerste hemelgebied. Daar blijft hij 1000 dagen (aardse tijd), dan verschijnt het gouden boek, waar alles van jouw leven in staat. Tijdens deze periode staat het hoger bewustzijn/engel tegenover je. Het hoger bewustzijn/engel is jouw rechter/leraar. Alle gedachten en daden staan in het gouden boek.

Het onderbewustzijn/de engel is speciaal geschapen om alles te controleren en te noteren/op te nemen.

Het onderbewustzijn /de engel komt alleen in actie op commando van Arshyadhupa om informatie te verschaffen over de betreffende persoon met betrekking tot zijn gedachten en/of denkpatronen en/of datgene wat hij van plan is.

5-PUNTIGE STER

5x = mens

Geest = Bewustzijn/Ratio.

Ziel = Gevoel vanuit het hart.

Engel = Gevoel vanuit het hart en/of gedachten vanuit het hoger bewustzijn.

Heilige Geest = Gevoel vanuit het hart en/of gedachten vanuit het hoger bewustzijn.

Onderbewustzijn = Controle-systeem waarin alle informatie (gedachten) opgeslagen wordt.

Als alle 5 punten één geworden zijn, kan men alle kanalen gebruiken voor handelingen vanuit GOD. De hiervoor gegeven informatie komt vanuit GOD. Als de mens op aarde is, is hij ook aangesloten op 7 negatieve kanalen. Daarnaast heeft de mens/geest ook zijn eigen gedachten/denkpatronen (emoties/ego/verslavingen, etc.). Verder zijn er ook gevallen Engelen en andere negatieve eenheden vanuit het Universum, die proberen de mens/geest op het verkeerde spoor te zetten.

In deze nieuwe tijd moeten de mensen vier-dimensionaal denken in een drie-dimensionale wereld.

Er is een meditatie, die speciaal gericht is op GOD. Door deze meditatie verhoogt men zijn energie-trillingen. De hoogste energie-trilling is GOD. Hoe hoger onze trilling, hoe zuiverder wij onze informatie kunnen ontvangen. Wij kunnen alleen die informatie ontvangen die correspondeert met het trillingsgetal dat wij persoonlijk en geestelijk bezitten (onze persoonlijke en/of geestelijke trilling).

Bovengenoemde informatie komt vanuit het hoger bewustzijn, de mogelijkheden en controlesystemen komen vanuit het LICHT.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 25 december 1998