Korte samenvatting van een workshop

 

In de workshopruimte worden energieplaten gelegd om de zaal in een hoge frequentie te plaatsen en om als het ware de poorten open te zetten voor de hogere energieën. De engelen schermen alles af en alle rondhangende negatieve energieën komen niet meer binnen of worden direct afgevoerd naar speciale sferen. Wat aan negatieve energieën mag binnenkomen is bedoeld voor de ervaring(en) die nodig zijn voor het vergroten van het bewustzijn.

Voor aanvang wordt elk persoon ingetuned op de Engelen-energie. Dit houdt in, dat onze verbinding met het hogere (kanaal) op deze dag door CHAAS wordt open gemaakt.

Terwijl we in een kring staan, hand in hand verbonden, bereiken ons de Goden (Hindu), Engelen, Profeten en Spirits. We worden geleid/meegenomen naar hogere sferen. We reizen door zilveren/gouden/kristallen poorten. We komen in gebieden waar ons aangereikt wordt wie we zijn en in welke verbinding wij staan met het hogere. De gebieden en de thema's die behandeld worden zijn divers. Dit ligt aan dat wat die dag wordt aangegeven. CHAAS vult niet in waarin hij ons moet leiden en laat het over aan het hogere. We beleven de sferen die het hogere aangeeft. We krijgen een Kosmische douche na elke reis die we gemaakt hebben. Hierna worden we teruggezet op aarde, in het heden.

Na de Pauze vinden de persoonlijke healingsessies plaats. Een deel van de groep gaat liggen. Je geeft CHAAS te kennen wat je graag gedaan zou willen hebben en waar aan gewerkt mag worden. Je kunt dit ook overlaten aan het hogere. De rest van de groep gaat er in een kring omheen staan en ieder afzonderlijk werkt/helpt mee om de energieën die vrijkomen te transformeren. Het kan ook zo zijn dat er raakvlakken bestaan tussen jou en een van degene die op de grond ligt. Dan kunnen er voor jezelf eveneens persoonlijke uitwerkingen plaatsvinden. Voor iedereen die op de grond ligt, is CHAAS het kanaal die uitvoert wat het hogere voor hen aangeeft. Hij geeft de persoonlijke boodschap door en vertaalt wat aangereikt wordt. Hij verwijdert energieën die niet meer nodig zijn ofwel legt verbindingen die plaats moeten vinden voor het verdere proces, etc. De ervaringen na het ondergaan van deze sessies lopen uiteen van verhelderend, bevrijdend, gevuld, ontspannend, verlichtend tot zwaar en overspoeld door de beelden die binnengekomen zijn in de reizen die gemaakt zijn tijdens de sessie.

In het laatste gedeelte van de workshop is er o.a. een healingmeditatie voor je geliefden, vrienden en kennissen waarbij je hun namen noemt in de kring. Deze personen worden meegenomen naar een speciaal gebied waar zij licht, liefde en zuivering ontvangen en er zal gewerkt worden aan datgene wat voor hen gedaan mag worden.

Als afsluiting ondergaan we een healingsessie in Maria-energie via CHAAS. De trillingen worden verhoogd en verhoogd. Ze vult de ruimte volledig met haar energie en je wordt aangeraakt door haar grootsheid, zuiverheid en de zachte intense Liefdesenergie.

De eerste keren dat je een workshop meemaakt kunnen erg vermoeiend zijn. Er gebeurt heel veel op een dag. Je krijgt namelijk heel veel informatie binnen (bewust en onbewust). Over het algemeen lopen de ervaringen van deze dag door in de verdere week, of zelfs nog tijden erna. Dit is ook logisch omdat het bewustzijn niet alles in één keer kan verwerken. Er kunnen inzichten ontstaan in bepaalde situaties en vaak omdat een aantal blokkades zijn opgeheven komt er ruimte vrij om verder te gaan met je ontwikkeling. In dit proces, buiten de workshops, kun je te allen tijde via telefonisch contact de ondersteuning verkrijgen van CHAAS. Let wel, zelfwerkzaamheid is ook aan de orde.

In trance

Op de workshops raken mensen ook in halftrance, Dit kan al gebeuren bij het "intunen". Dit gebeuren is eveneens het werk/in handen van de Engelen. Het gaat er niet om of men hiervoor geschikt of ongeschikt is. Het ligt eraan in welk stadium men zich bevindt in het eigen proces. De betreffende personen zijn zich bewust van de omgeving, maar worden volledig bestuurd door de vleugels van het licht. Alles is gebaseerd op De vrije wil is heilig.

Negatieve energieën

Het licht laat datgene toe wat vrij mag komen voor ons bewustzijn. De achterliggende gedachte is, dat alle problemen in de wereld vanuit de negatieve sferen komen. Negativiteit wordt als zodanig herkend en vanuit een andere invalshoek bekeken. Hiermee wordt de kijk op ons leven anders ingevuld en bezien. Zodra hier bewustzijn op is, kunnen wij met behulp van het licht transformeren/neutraliseren. Positiviteit komt hiervoor in de plaats.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 16 januari 2004